quang cao
quang cao
nha hang bach duong nha hang bach duong
Sự kiện
Mặt bằng căn hộ HHA - chung cư tân tây đô

Mặt bằng Thiết kế 12 căn trên một sàn  tòa HHA chung cư XPHOMES


MẶT BĂNG TÒA HHA CHUNG CƯ XPHOMES - tân tây đô

Để biết thêm chi tiết và hướng đẫn 

Liên hệ: phòng kinh doanh chủ đầu tư

Ms. Bảo Anh: 0968.388.598

mặt bằng hha xphomes

 

Mặt bằng tòa hha chung cư xphomes

căn A1-1 tòa hha

Căn hộ A1-1 tòa hha chung cư xphomes

a1-2 tào hha

Căn hộ A1-2 tòa hha chung cư xphomes

a1-3 tòa hha

Căn hộ A1-3 tòa hha chung cư xphomes

a1-4 tòa hha

Căn hộ tòa a1-4 tòa hha chung cư xphomes

a2-1 tòa hha

Căn hộ A2-1 tòa hha chung cư xphomes

a2-2 tòa hha

Căn hộ A2-2  tòa hha chung cư xphomes

a2-3 tòa hha

Căn hộ A2-3 tòa hha chung cư xphomes

a2-4 tòa hha

Căn hộ A2-4 tòa hha chung cư xphomes

a3-1 tòa hha

Căn hộ A3-1 tòa hha chung cư xphomes

a3-2 tòa hha

Căn hộ A3-2 tòa hha chung cư xphomes

A3-3 tòa hha

Căn hộ A3-3 tòa hha chung cư xphomes

a3-4 tòa hha

Căn hộ A3-4 tòa hha chung cư xphomes

Liên hệ chính thức tân tây đô

<<      >>
quang cao